Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

Historie budovy Domova pro seniory Červenka 
 

  První záznamy o budově Domova pro seniory Červenka se spojují s rokem 1845, v kterém začal provoz na železniční trati Olomouc – Praha. Arcivévoda Maxmilián Habsburský, v té době představený „ Řádu bratři a sestry od Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě, nechal postavit

naproti nádraží v Července malý zámek, který mu sloužil jako „ čekárna“ na vlak nebo jako místo k odpočinku po cestě Vídně. Odtud pokračoval v cestě na panství řádu kočárem.

domov

Současný stav

Časem přikoupil pozemky, přistavil malou kapli a založil nadaci pro pět kněží. Tím byl položen základ k pozdějšímu rozvoji kláštera. Po vybudování železniční tratě z Olomouce do Bruntálu se stal zámeček přebytečným, a proto roku 1859 jej věnoval jinému církevnímu řádu „ Kongregaci nejsvětějšího vykupitele „ – redemptoristům
.

Řád redemptoristů upravil zámeček pro svoje potřeby nadstavbou prvního poschodí. V roce 1860 byl položen základní kámen ke stavbě kostela, který bezprostředně navazoval na budovu kláštera. Kostel byl dostaven roku 1862 a vysvěcen olomouckým světícím biskupem Rudolfem baronem Thysebaertem ke cti sv. Alfonsa

V roce 1896 členové řádu redemptoristů zakládají při klášteře řádovou střední školu s českým vyučovacím jazykem. Na škole studovalo 42 studentů řádu i několik studentů z nejbližšího okolí. Pro provoz školy se přistavělo ještě další patro budovy. Škola byla v provozu až do roku 1923, kdy byla přemístěna do jihočeských Libějovic. V témže roce došlo k požáru, při kterém shořela střecha kláštera. Budova byla uchráněna. Červenský klášter se stával i častým útočištěm olomouckých arcibiskupů, pobýval zde např. Theodor Khon, kardinál Skrbeňský i arcibiskup Stojan.

V roce 1952 byl v rámci tehdejšího nařízení vlády o rušení klášterů zrušen i klášter v Července.  Celý objekt byl předán armádě a ta jej využívala nejdříve jako sídlo posádky roty a později jako sklad vojenského materiálu.

Armáda objekt kláštera opustila v roce 1960 a správu převzal ONV Olomouc.

Celou historii budovy DD Červenka mapuje stálá výstava, která se nachází v prostorách hlavního schodiště na oddělení Červenka.

Vývoj průčelí budovy 

předek

domov 1985

venek

Před rokem 1980

Rok 1985

Rok 2000