Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

 

Nabídka aktivizačních činností uživatelům sociální služby:

Duchovní aktivity:

Reminiscenční terapie:

Společenské aktivity:

Muzikoterapie:

Canisterapie a Felinoterapie:

Arteterapie:

Zapojení do běžného života obce:

Kulturní akce

Sportovní akce

Společenské akce

Práce s počítačem

Zooterapie

Procvičování kognitivních funkcí 

Návštěvy jiných zařízení