• Informace podle zákona 106/1999 Sb.
  • Informace o poskytované službě
  • Návštěvní doba
  • Areál parku a veřejnostt
  • Parkování pro návštěvníky