Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

INFORMACE O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

V DOMOVĚ pro SENIORY ČERVENKA

Domov pro seniory Červenka je příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem. Sídlo domova pro seniory je na adrese: Červenka, ul. Nádražní 105, 784 01Litovel.

Telefonní spojovatelka: 585 341 301 nebo 585 119 141

Sociální oddělení : 585 341 776

Poskytuje celoroční pobyty pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby ( § 49 zákona č. 108/2006, o sociálních službách).

 Sociální služby jsou poskytovány na dvou odděleních:

oddělení Červenka Nádražní 105, Červenka, 784 01 101 klientů
oddělení Litovel Opletalova 1148/10, Litovel 784 01  64 klientů

Poskytované služby:

 ubytování
 stravování
 zdravotní péče (ošetřovatelská, rehabilitační)
 lékařská péče je zprostředkována praktickým lékařem  2 x týdně
 sociální péče (sociální a poradenská pomoc)
 nabídka kulturně-zájmových aktivit

Osobní cíle a individuální plán uživatele:

-         při nástupu do zařízení je s uživatelem sestaven individuální plán, ve kterém jsou zohledněny osobní cíle, přání, zájmy, koníčky, návyky a zvyklosti uživatele, které má sociální služba splňovat ke spokojenosti uživatele

-         uživatel je seznámen se svým klíčovým pracovníkem, který mu bude pomáhat řešit jeho potřeby, přání, stížnosti 

Osobní věci uživatele:

Uživatel si do zařízení bere ošacení, na které je zvyklý ze svého domácího prostředí. Ošacení je vhodné označit třemi počátečními písmeny svého příjmení (vyšité, případně popsané textilním fixem).

Nábytek si uživatel do zařízení s sebou nebere, může si však s sebou vzít drobné předměty (obrázky, fotografie, polštářky, deku, poličku, rádio). Po dohodě se spolubydlícím je možné mít na pokoji svůj vlastní televizor.

Podávání stížností na sociální službu

-        stížnost si uživatel podává písemně nebo ústně, stížnost je evidována a řešena ředitelem domova pro seniory,o výsledku je uživatel informován. V případě nesouhlasu s řešením stížnosti má uživatel možnost dále řešit svou stížnost u zřizovatele domova pro seniory (Krajský úřad Olomouc), případně kontaktovat Kancelář veřejného ochránce práv, Český helsinský výbor

Prohlídka zařízení:

V případě Vašeho zájmu je možné si domov pro seniory prohlédnout.

Prohlídku zařízení je možné si domluvit se sociálními pracovníky po osobní nebo telefonické domluvě na telefonním čísle: 585 341 776,  585 341 301, mobil 733 382 266.

Veškeré informace Vám rády sdělí sociální pracovnice domova důchodců:

Mgr. Radomíra Hofmanová(hofmanova@dpscervenka.cz)

Bc. Erika Štefková( stefkova@dpscervenka.cz)

Další informace je možné získat na našich internetových stránkách na adrese: www.dpscervenka.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.