Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

Návštěvní doba

a)  Návštěvy uživatelů jsou umožňovány denně, podle jejich  potřeb a přání.

b) S ohledem na spolubydlící a provoz domova je vhodné směřovat návštěvy na  doporučenou  dobu od 14.00 - 16.00 hod. V sobotu a v neděli také dopoledne od 9.00  -  11.00 hod.

c) Návštěvám je doporučeno ohlásit se službu konající sestře na daném oddělení.

d) Návštěvy u mobilních uživatelů se přijímají v místnostech k tomu určených ( haly a jídelny na všech odděleních, společenské místnosti, balkony a terasy), dále na dvoře a v parku nebo i mimo areál Domova.

e) Uživatelé, kteří jsou upoutáni na lůžko, přijímají návštěvy přímo na svých pokojích. Málo pohyblivým uživatelům a jejich návštěvám jsou k dispozici invalidní mechanické vozíky a polohovací pojízdná křesla.

f)  Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově. Nelze jim v domově poskytovat ubytování ani stravu.

g) Během celého dne jsou možné vzájemné návštěvy uživatelů na jednotlivých pokojích až do nočního klidu. Chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.

h) Návštěvy uživatelů jiného pohlaví na pokojích se dějí pouze se souhlasem spolubydlících.

i)  Personál je oprávněn návštěvu/osobu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných psychotropních látek vykázat z prostorů Domova.

j)  V případě nevhodného chování návštěvy (např. nadměrný hluk, znečišťování, slovní urážky apod.) upozorní službu konající sestra na nevhodné chování. Pokud upozornění nebude respektováno, sestra konající službu přivolá Policii ČR a provede zápis do tiskopisu Mimořádné situace.